منو منو
Request info
درخواست اطلاعاتبدون تعهد


 MENU

توسعه فنی پروژه

تیم  معماران و مهندسین ایتال مش حامی طراحان

ایتال مش علاوه بر بررسی طرح و تامین متریال مورد نیاز به مطالعه و بررسی دقیق امکان پذیری و تحقق پروژه نیز می پردازد.  در واقع یک گروه تخصصی فنی از مهندسین و معماران مجموعه ایتال مش حامی و پشتیبان طراحان می باشند.

هدف از این پشتیبانی تحقق بخشیدن به ایده های طراحان است. این کمک می تواند در سطوح متفاوت نظیر : ارائه معیار متناسب با زیرساخت ها ، مطالعه بر روی بارهای باد، ضخامت متناسب متریال و فینیشینگ کار باشد که تماما بستگی به شرایط مکانی پروژه و محل نصب دارد. به علاوه گروه تکنسین این مجموعه به منظور تضمین سرویس دهی جامع خود در محل پروژه پشتیبان مشتریان خود خواهد بود.

Copyright © 2017 by ItalMesh
web design and development by Banihost